Shërbimi

isys-white

Sigurimi i cilësisë

1
2
3

1. Në përputhje të plotë me përcaktimet e sistemit të sigurimit të cilësisë së shoqërisë, sipas rregulloreve kombëtare dhe vendore dhe kërkesave të dokumenteve të kontratës, të qartësojnë përgjegjësitë e shoqërisë.

2. Ne do të bëjmë një vizitë kthimi në cilësinë e produkteve të premtuara pas dorëzimit, do të kërkojmë mendime dhe do të bëjmë një punë të mirë të shërbimit me qëndrimin e zemrës, në mënyrë që të sigurojmë që cilësia e produkteve të përgjithshme të arrijë një standard më të mirë.

3. Brenda periudhës së garancisë së cilësisë, ne do të thërrasim asistencën teknike për t'iu përgjigjur problemeve të hasura nga kompania juaj në përdorim, për të siguruar punën tuaj normale.

Shërbime shtesë

Material testing

Testimi i materialit

Technical support

Mbeshtetje teknike

service

18 orë shërbim online

Product cleaning

Pastrimi i produktit

Product assembly

Asambleja e produktit

Product packing

paketimi i produktit