Shërbimi

isys-white

Sigurimi i Cilësisë

1
2
3

1. Në përputhje të plotë me dispozitat e sistemit të sigurimit të cilësisë së kompanisë, sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale dhe kërkesave të dokumenteve të kontratës, sqarojnë përgjegjësitë e kompanisë.

2. Ne do të bëjmë një vizitë kthyese në cilësinë e produkteve të premtuara pas dorëzimit, të kërkojmë mendime dhe të bëjmë një punë të mirë të shërbimit me qëndrimin e zemrës, në mënyrë që të sigurojmë që cilësia e produkteve të përgjithshme të arrijë një standard më të mirë.

3. Brenda periudhës së garantimit të cilësisë, ne do të telefonojmë ndihmë teknike për t'iu përgjigjur problemeve të hasura nga kompania juaj në përdorim, në mënyrë që të siguroni punën tuaj normale.

Shërbime shtesë

Material testing

Testimi i materialit

Technical support

Mbeshtetje teknike

service

18 orë shërbim online

Product cleaning

Pastrimi i produkteve

Product assembly

Montimi i produktit

Product packing

Paketimi i produktit