11 hapa që duhen kuptuar në përpunimin e ingranazheve

Përpunimi i ingranazheve është një proces jashtëzakonisht kompleks. Vetëm nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së duhur mund të bëhet i mundur prodhimi efikas. Çdo pjesë e procesit të prodhimit duhet gjithashtu të arrijë dimensione jashtëzakonisht të sakta.
Cikli i përpunimit të ingranazheve përfshin tornimin e zakonshëm → prerjen → formësimin e ingranazheve → rruajtjen → tornimin e fortë → bluarjen e ingranazheve → honimin → shpimin → bluarjen e vrimave të brendshme → saldimin → matjen, e cila është konfiguruar për këtë proces Sistemi i përshtatshëm i shtrëngimit është veçanërisht i rëndësishëm. Më pas, ne do të prezantojmë sistemet e shtrëngimit të ingranazheve në procese të ndryshme.
Përpunim i zakonshëm i makinës
Në kthesën e zakonshme, boshllëqet e ingranazheve zakonisht mbërthehen në një makinë rrotulluese vertikale ose horizontale. Për pajisjet shtrënguese automatike, shumica e tyre nuk kanë nevojë të instalojnë pajisje stabilizuese ndihmëse në anën tjetër të boshtit.

Hobbing
Për shkak të ekonomisë së tij superiore, prerja e ingranazheve është një proces prerjeje që përdoret për të prodhuar ingranazhe të jashtme dhe ingranazhe cilindrike. Prerja e ingranazheve përdoret gjerësisht jo vetëm në industrinë e automobilave, por edhe në prodhimin e transmisioneve industriale në shkallë të gjerë, por premisa është që ajo të mos kufizohet nga kontura e jashtme e pjesës së punës që do të përpunohet.
Formimi i ingranazheve
Formimi i ingranazheve është një proces i përpunimit të ingranazheve, i cili përdoret kryesisht kur prerja e ingranazheve nuk është e mundur. Kjo metodë përpunimi është kryesisht e përshtatshme për përpunimin e dhëmbëve të brendshëm të ingranazheve dhe përpunimin e dhëmbëve të jashtëm të ingranazheve të prekur nga struktura.

Përpunimi i rruajtjes
Rruajtja e ingranazheve është një proces përfundimi i ingranazheve, me një teh që korrespondon me profilin e dhëmbit të ingranazhit gjatë prerjes. Ky proces ka ekonomi të lartë prodhimi, ndaj është përdorur gjerësisht në industri.
Kthim i vështirë
Kthimi i fortë bën të mundur zëvendësimin e proceseve të shtrenjta të bluarjes. Për ta bërë atë të funksionojë normalisht, pjesët e ndryshme të sistemit dhe pjesët e përpunimit lidhen së bashku përkatësisht. Zgjedhja e veglave të duhura të makinerive, instalimeve dhe veglave prerëse përcakton cilësinë e efektit të kthesës.
Bluarje ingranazhesh
Në ditët e sotme, për të arritur me sukses saktësinë e nevojshme në prodhimin e ingranazheve, në shumë raste është i domosdoshëm përfundimi i fortë i sipërfaqes së dhëmbit. Në prodhimin masiv, një metodë përpunimi shumë ekonomike dhe efektive. Nga ana tjetër, ngjashëm me përpunimin e mostrës, kur përdorni mjete bluarëse të rregullueshme, bluarja e ingranazheve do të tregojë fleksibilitet më të madh.